Afera NIK

Najwyższa Izba Kontroli to instytucja, która powinna stać na straży ładu i porządku w państwie. Tymczasem doszło tam do szokujących nadużyć.

Rozdawanie stanowisk poprzez ustawianie konkursów w centrali i delegaturach NIK. Zatrudnianie osób z politycznego polecenia.

Dobrze, że nikt się temu w szczegółach nie przygląda Krzysztof Kwiatkowski
do Elżbiety Bieńkowskiej

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wpływał na wyniki konkursów a szef klubu PSL Jan Bury go do tego podżegał.

Przy wyborze jednego z kandydatów w Łodzi Kwiatkowski unieważnił egzamin, bo jego kandydat źle wypadł!

Jaki jest finał?

Krzysztof Kwiatkowski pozostaje na stanowisku prezesa NIK i stojąc ponad prawem spokojnie pełni swoje obowiązki.